Landelijke dekking via Huis-aan-Huisbladen

Het team achter huis-aan-huisbladen.nl heeft al ruim 20 jaar ervaring met in laten plaatsen van kant-en-klare pagina’s in de huis-aan-huisbladen. Dit kan zowel per regio als in het gehele land. Dat zorgt voor een hechtere band tussen uw boodschap en de geïnteresseerde doelgroep. Wij zijn thuis in huis-aan-huisbladen en introduceerde al in 1994 een “Rondje Nederland” via de huis-aan-huisbladen.

Na mond-tot-mond reclame en winkelpromotie staat het huis-aan-huisblad het dichtst bij de consument. Het contact tussen u, de detaillist en de consument wordt uitstekend onderhouden door het huis-aan-huisblad. Het huis-aan-huisblad wordt gespeld door het gezin, maar ook door de detaillist.
Dat laatste is belangrijk wanneer uw producten via de winkelschappen worden aangeboden. Behalve z’n eigen advertentie wil de plaatselijke detaillist zelf ook op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de concurrenten, door hem/haar gesteunde buurt- en sportactiviteiten en niet te vergeten de gemeentelijke informatie. Deze sterke binding tussen huis-aan-huisblad, lezer en detaillist maakt uw bijdrage aan dat medium bijna vanzelfsprekend.

Optimale wisselwerking

Huis-aan-huisbladen.nl zorgt voor een vruchtbare samenwerking tussen de betrokkenen. De lezer van het goed gelezen huis-aan-huisblad zorgt, via een interessant redactioneel artikel, voor vraag bij de winkelier. De detaillist zal uw verkoopondersteuning zeer appreciëren. Dat bevordert eveneens het tegenwoordig zo belangrijke ‘business to business concept’. Het biedt tevens perspectieven voor een gezamenlijke actie waarbij uw afnemer de verkrijgbaarheid van uw product kenbaar kan maken middels een lokale advertentie. Dat houdt de acceptatie van uw informatie voor het huis-aan-huisblad groot.

Cirkel is rond

De detaillist krijgt professionele ondersteuning via de informatie, het huis-aan-huisblad kan de detaillist motiveren bij uw doelgerichte informatie te adverteren. Al deze promotie geeft de lezer heldere, consumentgerichte informatie en hij of zij weet meteen waar het begeerde product in de buurt verkrijgbaar is.

Realistisch

Bij veel bedrijven wordt het promotiebudget continu doorgelicht. De reclame-euro kan tenslotte maar één keer uitgegeven worden. Imagoversterking is belangrijk maar er moet wèl verkocht worden. Het bevoorraden van afzetpunten alleen is niet voldoende. De producten moeten ook naar de consument! En andersom. Consument en verkoper moeten worden gemotiveerd om juist voor uw product warm te lopen. Uit recente onderzoeken blijkt dat het huis-aan-huisblad hoger scoort dan de fraaie folders en sponsored magazines. Dit effect wordt nog eens versterkt door de oprukkende ‘NEE/JA sticker’ op de brievenbus. (géén gratis drukwerk, wèl het huis-aan-huisblad.)
Bron: NIPO

Misverstand

Waarom bestaat er bij sommigen dan toch nog twijfel over het nut van inschakeling van de huis-aan-huisbladen? De reden hiervoor ligt veelal in het onjuiste beeld over de rol die de huis-aan-huisbladen kunnen vervullen bij een reclame-actie.

  • Zo zou het huis-aan-huisblad te lokaal van karakter zijn en daardoor niet interessant voor landelijk opererende bedrijven. Door de vertrouwde uitstraling van de buurtkrant is het lokale karakter juist een voordeel. Het huis-aan-huisblad benadert het immens sterke mond-tot-mond reclame effect.
  • Een ander groot misverstand betreft de doelgroep van het lokale medium. Het profiel van de lezer zou een zeer specifiek beeld opleveren: ouderen uit lagere sociale klassen en afkomstig uit grotere gezinnen met een relatief laag inkomen. Ook dat is niet juist. Uit onderzoek blijkt dat de doelgroep overeenkomt met een evenwichtige doorsnee van de Nederlandse bevolking.

Bron: NIPO.

Deze twee voorbeelden geven aan dat er over de huis-aan-huisbladen en hun vele mogelijkheden nog misverstanden bestaan. En dat als u bedenkt wat het medium u allemaal te bieden heeft! Zeker in een tijd waarin het overbrengen van informatie steeds duurder en moeilijker wordt.

Landelijk via lokale aanpak

Huis-aan-huisbladen.nl heeft zich in samenwerking met Direct Media uit ’s-Graveland gespecialiseerd in het verspreiden van landelijke boodschappen via de lokale media. Wij verzenden (en schrijven op verzoek) en plaatsen artikelen/advertorials voor plaatsing in huis-aan-huisbladen.
We laten tevens onderzoeken uitvoeren binnen de huis-aan-huisbladen. Zoals een onderzoek naar de stickeractie NEE/NEE (geen huis-aan-huisblad in de bus en ook geen ander gratis drukwerk) of NEE/JA (geen gratis drukwerk, wel het huis-aan-huisblad). U raadt het al: positief voor de huis-aan-huisbladen. In een ander onderzoek stond de kwaliteit van het bereik van gratis huis-aan-huisbladen centraal. Ook hier uitstekende resultaten voor de huis-aan-huisbladen. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door het gerenommeerde Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het marktonderzoek (NIPO). Ook een huis-aan-huisblad onderzoek onder 24.000 consumenten van interview NSS/Synovate (2007) in opdracht van krantenuitgever Wegener komt met een zeer hoog bereik, positieve waardering, lange leesduur en interessante lezersprofielen.