Charitatieve instellingen zijn gebaat bij het bereik van hun doelgroep 
voor zo weinig mogelijk geld.