Overheid en semi overheid hebben de wettelijke plicht de burger te informeren.

Enkele voorbeelden: Kijkwijzer, levensloopregeling, AOW, nalatenschap, 
pensioenregeling, belasting, fietsdiefstal etc.